Condicions legals

Privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Banús Vilaprinyó Agrària, S.L; li comunica que:

1. Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer denominat "CLIENTS", del qual és responsable Banús Vilaprinyó Agrària, S.L, la finalitat de qual és facilitar la comunicació comercial de la nostra empresa amb els seus clients.

2. Igualment li informem que la nostra empresa té implantades totes les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal recollides en el procés de compra.

3. Les seves dades no seran mai cedides a tercers sense que consti expressament el seu consentiment, excepte en els supòsits legalment previstos, ni es destinaran a finalitats diferents d’aquelles per a les quals ha estat expressament recollides i consten en el apartat primer de la present política de privacitat.

4. Finalment, l'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes previstos en la Llei Orgànica 15/99 i normativa de desenvolupament, comunicant-ho per escrit a les següents adreces:

  • Correu electrònic: vilabanus@vilabanus.cat
  • Correu ordinari: Av. Prínceps d’Astúries, 1, 9è
  • Codi Postal: 08012 (Barcelona)